January 8, 2013


แรดบิน แรดเขียว
หัวเชื้อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

โครงการประหยัดพลังงานเพื่อคนไทย ได้ลดต้นทุน .....เพิ่มรายได้

เพื่อให้คนไทยได้ใช้สินค้าดี .....มีรายได้เพิ่มหัวเชื้อแรดบิน หรือแรดเขียว
- เป็นสารชีวภาพจากธรรมชาติ นำมาผ่านกระบวนการขจัดสิ่งเจือปนในโมเลกุลน้ำมัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- ช่วยประหยัดน้ำมัน 20-40%
- เพิ่มกำลังและรักษาเครื่องยนต์
- ใช้ได้ดีกับรถยนต์ทั่วไปทุกชนิด ทั้งดีเซลและเบนซิน 
- ใช้ได้ดีกับ มอเตอร์ไซค์ แทรกเตอร์ รถไถ เครื่องจักรทางการเกษตร เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องหว่านปุ๋ย เรือทุกชนิด และเครื่องยนต์อื่นๆ
- ประหยัดและทำให้ได้ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์มากขึ้นหรือทำให้รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ วิ่งได้ระยะทางมากขึ้น
- เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย คิดค้นโดยคนไทย และได้รับการรับรองว่าปลอดภัยต่อเครื่องยนต์จาก ปตท.
- มี 2 ขนาดคือหลอด3ซีซี ราคา 10 บาทใช้กับน้ำมันไม่เกิน 7 ลิตร และหลอด15ซีซี ราคา 50 บาทใช้กับน้ำมันไม่เกิน 30 ลิตร


หัวเชื้อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง แรดบิน เข้าไปช่วยขจัดและป้องกันสารหนืด รักษาคาบูเรเตอร์ รักษาหัวฉีด ทำให้เครื่องยนตร์สตาร์ทติดง่าย เผาไหม้ดี อัตราเร่งดีขึ้น ทำให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง ลดควันดำ ลดควันขาว ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน

เมื่อเติมหัวเชื้อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง แรดบินแล้ว ช่วยให้ประหยัดมากขึ้น ทำงานได้ชั่วโมงมากขึ้น หรือใช้รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์วิ่งได้ระยะทางมากขึ้น* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
สอบถามหรือสั่งซื้อหัวเชื้อแรดบิน

โทร 085 831 4534 คุณวุฒิศักดิ์

วังทองหลาง กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *